U našoj suvenirnici zidni kalendar 2022. „Međimurje – ponosan krajobraz Med dvemi vodami‟

Mihaela Mesaric i Ivana Horvat

Stud na Dravi, mrtvica uz Muru, zov međimurske šume, ples vlažnih livada, rapsodija jeseni, halde – spomen žuljevima rudara, Bedekovićeve grabe… nazivi su ilustrativnih tema koje prate kalendar za 2022. godinu u izdanju i nakladništvu Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode. Zidni kalendar „Međimurje – ponosan krajobraz Med dvemi vodami‟ unikatna je publikacija […]