Programi

Programi u Centru za posjetitelje Med dvemi vodami

Cilj programa: upoznavanje sa životnim ciklusom velikog i zagasitog livadnog plavca, s Bedekovićevim grabama kao njihovim staništem te s važnošću čovjeka za očuvanje staništa i vrste.

Dob: vrtić, niži razredi osnovne škole

Vremenski okvir: 45 minuta

Naši mališani rado nose odjeću s motivima leptira, ukrašavaju leptire u bojankama i slušaju pjesme o leptirima, no znaju li kako zanimljiv život žive pojedine vrste? Edukativni program o velikom i zagasitom livadnom plavcu s područja Bedekovićevih graba prozor je u svijet ovih maštovitih letača. Radionica započinje prikazom filmića o Bedekovićevim grabama nakon kojeg slijedi razgovor i ponavljanje pomoću kartica s prikazima pojedinih faza životnog ciklusa leptira plavaca. Kako bi se na zabavan način usvojili najvažniji pojmovi vezani uz temu, odigra se edukativna igra “skrivača”. Nakon toga slijedi praktični rad. Na stolu se nalaze posude s rižom koja predstavlja jaja leptira i tjesteninom koja predstavlja različite faze životnog ciklusa leptira (svrdla – gusjenica, školjkice – kukuljica i mašnice – leptir). Svaki polaznik dobiva po jedan prazan list papira podijeljen na četiri jednaka polja. Zadatak je u svako polje bojicama nacrtati jednu fazu ciklusa leptira: 1. Jaja na krvari; 2. Gusjenica na krvari; 3. Kukuljica u mravinjaku; 4. Odrasli leptiri lete livadom. Kako polaznici crtaju pojedinu fazu ciklusa, dolaze do voditelja radionice koji im pomaže pomoću vrućeg ljepila zalijepiti rižu ili tjesteninu na odgovarajući crtež.

Polaznici crteže nose kući za uspomenu i ponavljanje.

Napomena: Za niži uzrast vrtićke djece pripremi se bojanka s fazama ciklusa leptira koju je potrebno obojiti te prema mogućnosti zalijepiti tjesteninu na odgovarajuća mjesta.

Cilj programa:  upoznavanje s vrstama i staništima uz rijeku u njezinom donjem toku te važnosti rijeka.

Dob: 3. i 4. razred osnovne škole

Vremenski okvir: 50 minuta

Voda je izvor života – to je svima poznato još od malih nogu. Izricanjem ove mudre misli najčešće naglašavamo važnost unošenja vode za normalno funkcioniranje našeg organizma, no ističemo li dovoljno važnost voda u našem zavičaju za normalno funkcioniranje ekosustava? Edukativni program Vode u zavičaju obrađuje raznolikost staništa uz rijeku i vrste koje na njima obitavaju. Radionica započinje prikazom filmića Mu-Dra rijeka nakon čega slijedi edukativna igra „skrivača“ kako bi se na zabavan način usvojili najvažniji pojmovi vezani uz temu. Učenici se dijele u dvije grupe. Svaka grupa dobiva skup papirnatih kartica s crtežima vrsta. Prvi je zadatak grupe utvrditi i napisati naziv vrste na svaku karticu. Voditelj provjerava nazive vrsta i pokazuje kartice vrsta u boji. Drugi je zadatak izraditi plakat na kojem su nacrtani zadani elementi staništa uz rijeku (poplavna šuma, rijeka, riječni otok, strma obala, mrtvica, naselje). Nakon toga potrebno je kartice vrsta zalijepiti na plakat na pripadajuće stanište. Na kraju grupe prezentiraju svoj uradak.

Učenici plakat nose u školu.

Cilj programa: upoznavanje sa stanovnicima listopadnih šuma s naglaskom na životni ciklus jelenka

Dob: 1. – 4. razred osnovne škole

Vremenski okvir: 50 minuta

Priča o Crvenkapici naučila je naše klince da u šumi živi vuk, no imaju li stvarnu predodžbu o raznolikosti stanovnika šume? Među hrastovima lužnjacima stanuju kukci poput jelenka i strizibube, gnijezde se ptice grabljivice poput sove, pjevuše brgljezi i sjenice, skrivaju se srne, jeleni i divlje svinje, vrebaju lisice, kune i divlje mačke, aktivne su voluharice, miševi i ježevi, a sve je češći sustanar čagalj, čije se zavijanje čuje noću. Radionica započinje uvodnom riječi i kratkom pjesmicom o šumi. Započinjemo priču o šumskom staništu s naglaskom na autohtone vrste stabala – hrast lužnjak. Pokazuje se list hrasta i žir, kora hrasta i priča se kratka priča o godovima. Pričamo kratko o staroj šumi Čep uz rijeku Dravu. Nastavljamo s pričom o stanovnicima hrasta (odnosno šume): jelenak (pričamo o ciklusu jelenka), stršljan, jež, ptice i drugi stanovnici.

Polaznici bojaju ilustracije organizama koje smo nabrojali, izrezuju se i lijepe na deblo hrasta. Uz stanovnike lijepe se i pjesmice, usput vježbamo čitanje.

Deblo u obliku plakata učenici nose u školu.

Programi
rbt
Programi
rbt

Cilj programa: naučiti o problematici invazivnih vrsta u prirodi te naučiti prepoznati najčešće invazivne vrste te načine njihovih unosa u prirodu.

Dob: 5. i 6. razred osnovne škole

Vremenski okvir: 90 minuta

Edukativni program započinje u sjenici na Trgu međimurske prirode gdje se učenici upoznaju s osnovnim pojmovima vezanih uz zavičajne i strane vrste u našoj neposrednoj okolini. Nauče da nisu sve bubamare jednake, kako je sunčanica došla u naše vode, gdje raste zlatošipka i kako nedirak reagira na dodir. Učenici se nakon razgovora poigraju igru „Zlikovac među nama“ kako bi lakše shvatili međuodnose između zavičajnih vrsta i vrsta koje su unešene u prirodu, ali i prilagodbe različitih vrsta na uvjete života te prirodnoj ravnoteži. Nakon uvodnog dijela učenici kreću u šetnju do rijeke Mure u potragu za invazivcima. Osim invazivnih biljaka i životinja djeca moraju prepoznati i najčešće domaće vrste poput vrbe, topole, hrasta i drugih biljnih vrsta. Učenici na listićima bilježe što su vidjeli i doživjeli u prirodi i koje su sve invazivne vrste sreli u prirodi. Na terenu se upoznaju s problematikom invazivnih vrsta i sami zaključuju koji su njihovi utjecaji na prirodu, ali i na ljude.

Cilj programa: Naučiti razlikovati vrste zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj i upoznati zaštićena područja u Međimurskoj županiji. Prostorno smjestiti nacionalne parkove i parkove prirode u Hrvatskoj te se upoznati s međunarodnim kategorijama zaštite prirode.

Dob: 7. i 8. razred osnovne škole

Vremenski okvir: 60 minuta

Edukativni program započinje motivacijskim zadatkom u kojem učenici na post-it papiriće ispišu koja su zaštićena područja posjetili te ih uz pomoć voditelja grupe razvrstavaju u različite kategorije. Nakon motivacijskog zadatka voditelj grupe učenicima podijeli kartice na kojima su navedena zaštićena područja te učenici sami uz pomoć mobitela istražuju koje su zaštićeno područje dobili, a voditelj grupe uz prezentaciju učenicima pojašnjava kategorije zaštićenih područja na lokalnoj i nacionalnoj razini. U trećem zadatku učenici se dijele u dvije grupe te na slijepoj karti Republike Hrvatske označavaju parkove Hrvatske. Nakon što učenici završe zadatak odabiru predstavnika grupe koji prezentira zaštićena područja drugoj grupi. Radionica završava uz zabavni kviz koji učenici rješavaju pomoću Kahoot aplikacije.

Napomena: Učenici trebaju sa sobom imati mobitele.

 

Programi na terenu - Križovec

Mjesto provođenja radionice: Križovec

Trajanje programa: 90 minuta

Dob: prilagođeno ovisno o uzrastu

Cilj radionice: upoznati se s važnosti suživota čovjeka i prirode

Šetnju započinjemo tik do igrališta Rječica na Trgu međimurske prirode. Krećemo prema rijeci Muri i usput saznajemo o tome kako rijeka nije samo voda koja teče koritom već da ona djeluje na nas i puno dalje od samog korita. Kako se približavamo rijeci tako se sve više vraćamo u prošlost i upoznajemo se s različitim aktivnostima koje su se provodile uz samu rijeku: ispaša stoke, vađenje šljunka, pecanje ribe, rudarenje mrkog ugljena. Rijeku Muru je na ovom području oblikovala ljudska ruke. Njezin današnji izgled oslikava tradiciju i vrijednosti prošlih naraštaja koje upoznajemo našom šetnjom. Na samoj rijeci bacamo pogled na jedan od najljepših riječnih otoka na ovom prostoru. U nastavku šetnje saznajemo čemu je služila skela, tko su bili laporaši i kako su oni utjecali na krajobraz. U močvarnom području naše šetnice čekaju nas ptice močvarice, mnoštvo vretenca, a i pokoja barska kornjača na sunčalištu. Na kraju šetnje uz sam rub halde čeka nas crno blago!

Programi na terenu - Žabnik

Mjesto provođenja radionice: Svetomartinska Mura (početna točka Skelarska kuća, krajnja točka Mlinarska kuća)

Trajanje programa: 90 minuta

Dob: 1.-4. razredi

Cilj radionice: upoznati se s biljnim i životinjskim svijetom uz rijeke

Naša generacija pamti djetinjstvo na otvorenom: hvatanje leptira, valjanje u travi, trčkaranje ispod vedrog neba. Zašto ne bismo i našim mališanima priuštili ovakav luksuz? Terenska radionica započinje okupljanjem kod Skelarske kuće i upoznavanjem s radom čuvara prirode. Učenici se dijele u parove i dobivaju mrežicu za leptire, knjižicu s najčešćim vrstama leptira, dalekozore i čašice s ugrađenom lupom. Djecu se potiče na upoznavanje prirode kroz što više osjetila: vidom, dodirom, mirisom. Šetnjom po poučnoj stazi Svetomartinska Mura djeca se upoznaju s dijelovima rijeke, poplavnom šumom, mrtvicom, travnjakom i pašnjakom. Iako se velik naglasak stavlja na divlje vrste poput leptira, dabra, labuda, čaplje, patke, bjelouške, vrbe, topole, perunike, vretenca djeca se upoznaju i s domaćom pasminom – međimurski konj, a i s ljudskim djelatnostima koje su se provodile na rijeci Muri. Gledajući kroz dalekozor djecu čeka sasvim nova perspektiva prirode. Uče prepoznati najčešće ptice koje ih okružuju, koliko vrsta čaplji živi u Međimurju, gdje živi crna roda, zašto toliko volimo bregunice, tko je najbolji ribolovac i zašto labudovi nisu ptice selice. Osim pogleda kroz dalekozor, djeca mogu zaviriti i u sitni svijet kukaca pogledom kroz čašu s lupom. Na kraju šetnje diskutiraju se sve promatrane vrste i djeca sama zaključuju na koji način i oni mogu biti mali čuvari prirode.

Šetnju završavamo kod Mlinarske kuće.

Programi Programi

Mjesto provođenja radionice: Svetomartinska Mura (početna točka Skelarska kuća, krajnja točka Mlinarska kuća)

Trajanje programa: 90 – 120 minuta

Dob: 5. – 7. razred

Cilj radionice: orijentacija u prirodi uz pomoć komapasa te upoznavanje s biljnim vrstama i staništima uz rijeku.

U doba mobitela i google navigacije mladi nedovoljno njeguju vještinu orijentacije u prostoru. Ova radionica osmišljena je kao igra potrage za blagom (biljne vrste uz rijeku) pri čemu se razvijaju vještine orijentacije, timskog rada i vođenja grupe. Radionica započinje pozdravom voditelja na početnoj točki (Skelarska kuća) te predstavljanjem načina rada i krajobraza u kojem se nalazimo (Mura, poplavne šume, vodni režim). Polaznici se upoznavaju s kompasom, stranama svijeta, bontonom u prirodi, dodjeljuje im se Radna bilježnica Mladi čuvari prirode ili radni listić. Voditelj radionice imenuje Malog vodiča puta koji ide na čelu grupe i glasno čita zadatke s kartice. Radni zadaci pripremljeni su na 8 kartica. Svaka kartica sadrži upute koje čita Mali vodič, a odgovore pronalaze svi zajedno i bilježe ih u RB ili listić. Mali vodič puta može biti jedna osoba ili nakon svake pročitane kartice voditelj radionice određuje drugog vodiča. Ukoliko grupa ne nalazi odgovor, voditelj im pomaže usmjeravajući ih. Tijekom šetnje spominju se zanimljive priče i o drugim vrstama koje sretnemo, a nisu spomenute na karticama. Na krajnjoj točki (Mlinarska kuća) voditelj radionice proziva nekoliko učenika koji pročitaju svoje zabilješke koje zajednički komentiramo. Polaznici zajedno bilježe vremenske prilike (temp., vjetar, oblaci…)  i ispunjavaju Dnevni izvještaj mladog čuvara prirode.

Svaki polaznik u svoju Radnu bilježnicu dobiva pečat kao dokaz posjeta Svetomartinskoj Muri.

Napomena: Cijena radne bilježnice iznosi 20 kn*, ukoliko polaznik ne uzima radnu bilježnicu dodjeljuje mu se radni listić.

Programi

Programi

Programi

Kako bismo posjetiteljima lakše i smislenije približili prirodne vrijednosti Međimurske županije kroz živu interpretaciju, osmislili smo Priručnik za edukaciju interpretatora. Priručnik svakom od djelatnika služi kao nit vodilja za interpretaciju prirode Međimurja.

Edukativni i volonterski programi te stalna muzejska izložba Centra za posjetitelje Med dvemi vodami na temelju stručnog mišljenja pozitivno su ocjenjeni od strane Agencije za odgoj i obrazovanje te Ministarstva znanosti i obrazovanja.