Programi

Programi u Centru za posjetitelje Med dvemi vodami

Cilj programa: upoznavanje s životnim ciklusom velikog i zagasitog livadnog plavca te s Bedekovićevim grabama kao njihovim staništem

Dob: vrtić, niži razredi osnovne škole

Vremenski okvir: 50 minuta

 

Edukativni program započinje prikazom filmića o Bedekovićevim grabama nakon čega slijedi razgovor i ponavljanje pomoću kartica s prikazima pojedinih faza životnog ciklusa leptira plavaca. Kako bi se na zabavan način usvojili najvažniji pojmovi vezani uz temu, odigra se edukativna igra “skrivača”. Nakon toga slijedi praktični rad. Na stolu se nalaze posude s rižom koja predstavlja jaja leptira i tjesteninom koja predstavlja različite faze životnog ciklusa leptira (svrdla – gusjenica, školjkice – kukuljica i mašnice – leptir). Svaki učenik dobiva po jedan prazan list papira podijeljen na četiri jednaka polja. Zadatak je da se u svako polje bojicama nacrta jedna faza ciklusa leptira: 1. Jaja na krvari, 2. Gusjenica na krvari, 3. Kukuljica u mravinjaku, 4. Odrasli leptiri lete livadom. Kako učenici crtaju pojedinu fazu ciklusa, dolaze do voditelja radionice koji im pomaže pomoću vrućeg ljepila zalijepiti rižu ili tjesteninu na odgovarajući crtež.

Napomena: Za niži uzrast vrtićke djece pripremi se bojanka s fazama ciklusa leptira koju je potrebno obojiti te prema mogućnosti zalijepiti tjesteninu na odgovarajuća mjesta.

Cilj programa: upoznavanje načina života vrste dabar

Dob: vrtić, niži razredi osnovne škole

Vremenski okvir: 50 minuta

 

Edukativni program započinje pričom i prezentacijom o vrsti dabar nakon čega slijedi edukativna igra „skrivača“ kako bi se na zabavan način usvojili najvažniji pojmovi vezani uz temu. Zatim slijedi praktični rad. Učenici pomoću pripremljenih prehrambenih namirnica (mljeveni keksi, kakao, šećer u prahu, orasi, mlijeko, maslac, štapići) pripremaju smjesu od koje izrađuju dabrovu nastambu tako da na kuglice od pripremljene smjese lijepe štapiće. Učenici povezuju tamnu smjesu i štapiće s blatom i drvećem od kojih dabar gradi svoju nastambu. Na završetku mogu pojesti svoj uradak. Prema potrebi, mlađi sudionici mogu bojati bojanku s crtežom dabra.

Cilj programa: upoznavanje s vrstama i staništima uz rijeku u njezinom donjem toku

Dob: 1. i 2. razred osnovne škole

Vremenski okvir: 50 minuta

Edukativni program započinje prikazom filmića Mu-dra rijeka nakon čega slijedi edukativna igra „skrivača“ kako bi se na zabavan način usvojili najvažniji pojmovi vezani uz temu. Svaki učenik dobiva papir s crtežom vrste koju je potrebno obojiti i napisati njezin naziv (ako učenik ne zna pisati pomogne mu voditelj radionice). Zatim svaki učenik pokazuje svoj uradak i iznosi sve što zna o toj vrsti, a voditelj proširuje priču o vrstama koristeći modele vodozemaca i gmazova te ostale pomoćne materijale (npr. pero rode, jedinku jelenka, dabrovu lubanju). Obojane kartice učenici nose u školu.

Cilj programa: upoznavanje s vrstama i staništima uz rijeku u njezinom donjem toku

Dob: 3. i 4. razred osnovne škole

Vremenski okvir: 50 minuta

Edukativni program započinje prikazom filmića Mu-dra rijeka nakon čega slijedi edukativna igra „skrivača“ kako bi se na zabavan način usvojili najvažniji pojmovi vezani uz temu. Učenici se dijele u dvije grupe. Svaka grupa dobiva skup papirnatih kartica s crtežima vrsta. Prvi je zadatak grupe utvrditi i napisati naziv vrste na svaku karticu. Voditelj provjerava nazive vrsta i pokazuje kartice vrsta u boji. Drugi je zadatak izraditi plakat na kojem su nacrtani zadani elementi staništa uz rijeku (poplavna šuma, rijeka, riječni otok, strma obala, mrtvica, naselje). Nakon toga potrebno je kartice vrsta zalijepiti na plakat na pripadajuće stanište. Na kraju grupe prezentiraju svoj uradak. Učenici plakat nose u školu.

Cilj programa: Naučiti razlikovati vrste zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj i upoznati zaštićena područja u Međimurskoj županiji. Prostorno smjestiti nacionalne parkove i parkove prirode u Hrvatskoj te se upoznati s međunarodnim kategorijama zaštite prirode.

Dob: 7. i 8. razred osnovne škole

Vremenski okvir: 60 minuta

Edukativni program započinje motivacijskim zadatkom u kojem učenici na post-it papiriće ispišu koja su zaštićena područja posjetili te ih uz pomoć voditelja grupe razvrstavaju u različite kategorije. Nakon motivacijskog zadatka voditelj grupe učenicima podijeli kartice na kojima su navedena zaštićena područja te učenici sami uz pomoć mobitela istražuju koje su zaštićeno područje dobili, a voditelj grupe uz prezentaciju učenicima pojašnjava kategorije zaštićenih područja na lokalnoj i nacionalnoj razini. U trećem zadatku učenici se dijele u dvije grupe te na slijepoj karti Republike Hrvatske označavaju parkove Hrvatske. Nakon što učenici završe zadatak odabiru predstavnik grupe koji prezentira zaštićena područja drugoj grupi. Radionica završava uz zabavni kviz koji učenici rješavaju pomoću Kahoot aplikacije.

 

 

Programi na terenu - Žabnik

Terenski programi u Žabniku namijenjeni su i djeci i odraslima, a interpretacija se prilagođava svakoj grupi. Trajanje programa je oko 90 minuta, a kroz vođenje koristi se mreža za leptire, vodenih mreža i drugih rekvizita kako bi se posjetiteljima pružio doživljaj prirode iz prve ruke. 

Međimurski konj jedna je od najugroženijih domaćih pasmina. Staništa poput pašnjaka danas nestaju velikom brzinom zbog utjecaja čovjeka, ali i invazivnih vrsta. Šetnjom Svetomartinskom Murom jasno se vidi koliko je važan međuodnos čovjeka i prirode i za koga je taj međuodnos od presudne važnosti.

Table koje se moraju obići su: tabla 14 – Žabničko vrhovljanska gmajna, tabla 16 – Međimurski hladnokrvnjak.

Početak stručnog vodstva moguć je s dva lokaliteta: glavni parking kod table 8 ili parking kod skelarske kuće kod table 1. Početak se određuje u dogovoru s grupom i njihovim potrebama. Preporučuje se vođenje koje uključuje Mlin na Muri i djelatnosti na rijeci (tabla 6) kako bi se povezala važnost međimurskog konja za Međimurce u prošlosti.

Ljudi u Međimurju oduvijek su bili čvrsto vezani uz svoje rijeke. U ovoj šetnji otkrivamo da rijeka Mura nije samo voda koja teče u svojem koritu već da je ona mnogo više. Ona na brojne načina utječe na ljude, a na Svetomartinskoj Muri otkrivamo tek mali djelić tajne koju krije rijeka Mura, njezine mrtvice i šume koje ju okružuju.

Table koje se moraju obići su: tabla 3 – Rijeka Mura, tabla 4 – Poplavne šume. 

Početak stručnog vodstva preporučuje se kod table 1, tj. u blizini Skelarske kuće. Preporučuje se sljedeća ruta: tabla 3 – Rijeka Mura, 4 – Poplavne šume, 18 – Dabar graditelj, 17 – U vrbi, 15 – Vretenca, 13 – Žabe u Žabniku, 12 – Biljni svijet rijeke Mure, 11 – Ptice uz Muru, 10 – Život na sjeveru. Kod table 10 vođenje završava te je potrebno unaprijed dogovoriti da grupu dočeka autobus na tom mjestu tj. kod turistički najsjevernije točke u Žabniku.

U promatračnici za ptice gledajući kroz dalekozor čeka vas sasvim nova perspektiva prirode. Naučite kako prepoznati najčešće ptice koje vas okružuju, koliko vrsta čaplji živi u Međimurju, gdje živi crna roda, zašto toliko volimo bregunice, tko je najbolji ribolovac i zašto labudovi nisu ptice selice. Naravno, to su samo neka pitanja na koje ćete odgovore saznati na promatračnici za ptice.

Početak stručnog vodstva počinje kod glavnog parkinga kod uvodne table 8. Prije samog dolaska do promatračnice važno je posjetiteljima napomenuti da je za promatranje ptica potrebno puno strpljenja i tišina te da je najbolje vrijeme za promatranje ptice rano u zoru. Potrebno je posjetitelje uputiti kako se koristiti dalekozorom i ključem za ptice (Collins). Važno je na promatračnici voditi brigu o sigurnosti posjetitelja. Nakon promatranja ptica u promatračnici preporučuje se kratka šetnja uz mrtvicu i obilazak table 11 – Ptice uz Muru, table 12 – Biljni svijet uz Muru, 13 – Žabe u žabniku, 15 – Vretenca.

Programi

Kako bismo posjetiteljima lakše i smislenije približili prirodne vrijednosti Međimurske županije kroz živu interpretaciju, osmislili smo Priručnik za edukaciju interpretatora. Priručnik svakom od djelatnika služi kao nit vodilja za interpretaciju prirode Međimurja.

Edukativni i volonterski programi te stalna muzejska izložba Centra za posjetitelje Med dvemi vodami na temelju stručnog mišljenja pozitivno su ocjenjeni od strane Agencije za odgoj i obrazovanje te Ministarstva znanosti i obrazovanja.