Programi

Programi u Centru za posjetitelje Med dvemi vodami

Edukativni program je namijenjen predškolskoj dobi i nižim razredima osnovne škole. Program započinjemo u sjenici s kratkom bajkom o životinjama. Djeci se uz pričanje pokazuju rekviziti kako bi se bolje dočarala cijela priča. Nakon pričanja polovica grupe ostaje u sjenici, a ostatak kreće u potragu za skrivenim omotnicama koje su postavljene po Trgu međimurske prirode. Djeca kreću u avanturu kao mali istraživači prirode i traže skrivene omotnice s novom pričom o nekoj životinji, biljci ili o krajobrazu kojeg vide. Uz priču tu su i rekviziti ili neke određene radnje koje moraju obaviti prije nego krenu u potragu za novom omotnicom. Omotnice su numerirane i prate redoslijed poput cjelodnevnog istraživanja – od jutra i ptica koje možemo primijetiti ujutro do kasne večeri kada se završava omotnicom sa šišmišima.

Trajanje programa: 90 minuta

Edukativni program započinje kod hotela za kukce s kratkom pričom o hotelu za kukce, njegovoj svrsi i važnosti pčela i ostalih kukaca. Također, potrebno je napomenuti razliku između pauka i kukaca te između pčela i osa. Svaki školarac dobiva malu čašicu za sakupljanje različitih životinja. Važno je da svatko skupi samo jednu životinju u čašicu. S obzirom da npr. puževi ispuštaju sluz moguće je da druga životinja uhvaćena u čašu ugine. Također je važno jasno pročitati upute djeci i odgovoriti im na sva pitanja ukoliko ima nejasnoća.

UPUTE: U čašicu skupljamo po jednu biljku ili životinju. Životinje koje ćete stavljati u čašicu su žive i iako vas neće ugristi ili ubosti bez razloga, važno je pripaziti da ih ne pritisnete rukom ili čašicom jer će se u tom slučaju braniti na svoj način. Neki će, poput bumbara i smrdljivih martina, ispustiti smrdljivu tekućinu, a neki će, poput pčela i osa, pokušati ubosti. Po povratku u Centar u sjenici će se determinirati sav prikupljeni materijal uz objašnjenja i poučne priče.

Nakon uputa i odgovorenih pitanja krećemo u šetnju do same rijeke Mure. Nastavljamo šetnju livadom uzvodno sve do šume, a usput djeca skupljaju zanimljive životinje ili biljke. Kratko putem ispripovijedamo priču o važnosti rijeke Mure te o livadama i o šumama koje nas okružuju.

Trajanje programa: 90 minuta

Edukativni program započinjemo u sjenici kako bismo ispripovijedali priču o rijeci Muri i staništima koje ona pruža raznim biljkama i životinjama. Na magnetnoj ploči pokazujemo Međimursku županiju te ovisno o uzrastu i ishodima prilagođavamo pitanja. Prema dosadašnjem iskustvu, najčešći uzrast kojeg interesira predmetna tematika su 3. razredi, te se njima pokazuju strane svijeta, gradovi u Međimurju, ali se upoznavaju i s zaštićenim područjem Regionalni park Mura-Drava. Djeci se pokazuju modeli životinja kako bi se pobliže upoznali s njima. Na modelu rijeke pokazuje im se kako se ponaša nizinska rijeka i koji su njeni dijelovi.

Nakon teorijskog dijela kreće se na terenski dio nastave do rijeke Mure i skele uz rijeku Muru.

Trajanje programa: 90 minuta

Programi na terenu - Žabnik

Edukativni program započinje kod hotela za kukce s kratkom pričom o hotelu za kukce, njegovoj ulozi te važnosti pčela i ostalih kukaca. Svaki školarac dobiva malu čašicu za sakupljanje biljaka ili životinja. Nakon uputa kako skupljati uzorke krećemo u šetnju do same rijeke Mure. Nastavljamo šetnju livadom te uzvodno sve do šume, a usput djeca skupljaju zanimljive životinje ili biljke. Kratko putem pričamo priču o važnosti rijeke Mure te o livadama i o šumama koje nas okružuju. Po povratku u Centar u sjenici će se determinirati sav prikupljeni materijal uz objašnjenja i poučne priče. 

Međimurski konj jedna je od najugroženijih domaćih pasmina. Staništa poput pašnjaka danas nestaju velikom brzinom zbog utjecaja čovjeka, ali i invazivnih vrsta. Šetnjom Svetomartinskom Murom jasno se vidi koliko je važan međuodnos čovjeka i prirode i za koga je taj međuodnos od presudne važnosti.

Table koje se moraju obići su: tabla 14 – Žabničko vrhovljanska gmajna, tabla 16 – Međimurski hladnokrvnjak.

Početak stručnog vodstva moguć je s dva lokaliteta: glavni parking kod table 8 ili parking kod skelarske kuće kod table 1. Početak se određuje u dogovoru s grupom i njihovim potrebama. Preporučuje se vođenje koje uključuje Mlin na Muri i djelatnosti na rijeci (tabla 6) kako bi se povezala važnost međimurskog konja za Međimurce u prošlosti.

Ljudi u Međimurju oduvijek su bili čvrsto vezani uz svoje rijeke. U ovoj šetnji otkrivamo da rijeka Mura nije samo voda koja teče u svojem koritu već da je ona mnogo više. Ona na brojne načina utječe na ljude, a na Svetomartinskoj Muri otkrivamo tek mali djelić tajne koju krije rijeka Mura, njezine mrtvice i šume koje ju okružuju.

Table koje se moraju obići su: tabla 3 – Rijeka Mura, tabla 4 – Poplavne šume. 

Početak stručnog vodstva preporučuje se kod table 1, tj. u blizini Skelarske kuće. Preporučuje se sljedeća ruta: tabla 3 – Rijeka Mura, 4 – Poplavne šume, 18 – Dabar graditelj, 17 – U vrbi, 15 – Vretenca, 13 – Žabe u Žabniku, 12 – Biljni svijet rijeke Mure, 11 – Ptice uz Muru, 10 – Život na sjeveru. Kod table 10 vođenje završava te je potrebno unaprijed dogovoriti da grupu dočeka autobus na tom mjestu tj. kod turistički najsjevernije točke u Žabniku.

U promatračnici za ptice gledajući kroz dalekozor čeka vas sasvim nova perspektiva prirode. Naučite kako prepoznati najčešće ptice koje vas okružuju, koliko vrsta čaplji živi u Međimurju, gdje živi crna roda, zašto toliko volimo bregunice, tko je najbolji ribolovac i zašto labudovi nisu ptice selice. Naravno, to su samo neka pitanja na koje ćete odgovore saznati na promatračnici za ptice.

Početak stručnog vodstva počinje kod glavnog parkinga kod uvodne table 8. Prije samog dolaska do promatračnice važno je posjetiteljima napomenuti da je za promatranje ptica potrebno puno strpljenja i tišina te da je najbolje vrijeme za promatranje ptice rano u zoru. Potrebno je posjetitelje uputiti kako se koristiti dalekozorom i ključem za ptice (Collins). Važno je na promatračnici voditi brigu o sigurnosti posjetitelja. Nakon promatranja ptica u promatračnici preporučuje se kratka šetnja uz mrtvicu i obilazak table 11 – Ptice uz Muru, table 12 – Biljni svijet uz Muru, 13 – Žabe u žabniku, 15 – Vretenca.

Programi

Kako bismo posjetiteljima lakše i smislenije približili prirodne vrijednosti Međimurske županije kroz živu interpretaciju, osmislili smo Priručnik za edukaciju interpretatora. Priručnik svakom od djelatnika služi kao nit vodilja za interpretaciju prirode Međimurja.

Edukativni i volonterski programi te stalna muzejska izložba Centra za posjetitelje Med dvemi vodami na temelju stručnog mišljenja pozitivno su ocjenjeni od strane Agencije za odgoj i obrazovanje te Ministarstva znanosti i obrazovanja.