Programi

Programi u Križovcu - CZP Med dvemi vodami

Cilj programa: Upoznavanje sa životnim ciklusom jelenka i šumama kao njegovim staništem te važnosti čovjeka za očuvanje staništa i vrste.

Dob: predškolska dob, 1. – 4. razredi osnovne škole

Vremenski okvir: do 60 minuta

Stare šume u Međimurju danas su vrlo rijetke, a upravo se u njima krije bogatstvo živog svijeta. U njima živi velik i hrabar kukac: jelenak. Jelenak ili u Međimurju jelenjak, hrgljoč ili rogljoč, posebna je vrsta kukca koja živi jedino na mjestima sa starim i trulim stablima. Osim što je vrlo karizmatičan i lako prepoznatljiv svima, jelenak prolazi i kroz zanimljivu i nevjerovatnu životnu priču. No, jeste li znali da on kao odrasla jedinka živi tek par mjeseci, a kao ličinka živi čak 4-6 godina ispod zemlje nevidljiv ljudskom oku?

Kako bi djeca naučila njegov život s jelenkom prolaze cijelu njegovu životnu avanturu. Od jaja, ličinke, kukuljice, pa sve do odraslog jelenka. Radionica se provodi u dvorištu Centra za posjetitelje Med dvemi vodami. Nakon igre upoznavanja djeca kreću u potragu za porukama koje im je ostavio jelenak. Vođeni čuvarom prirode saznaju koje sve druge životinje jelenak susreće i koje ga sve nedaće zadese tijekom burnog života. Djecu se potiče na radoznalost, a uče o tome kako i njihovo ponašanje utječe na prirodu oko njih. Na završetku slijedi i igra ponavljanja na temu šumskih životinja.

Cilj programa: Upoznati reljef i bioraznolikost prostora uz rijeku Muru te način života čovjeka uz Muru nekad i danas

Dob: predškolska dob, 1. – 4. razredi osnovne škole

Vremenski okvir: do 90 minuta

Radionica se provodi duž poučne staze „Čovjek i rijeka“. Tijekom šetnje, učenike se potiče da kroz priče, igre i zadatke dožive prirodu različitim osjetilima. Terenska radionica Mura te zove najbolje nadopunjuje interpretaciju prirodne baštine o kojoj se govori u Centru Med dvemi vodami. Radionica se prilagođava uzrastu grupe i odgojno obrazovnim ishodima.

Kroz priče i šetnju koju vodi ptica vodomar učenici se upoznaju s rijekom Murom i biljnim i životnjskim svijetom uz nju. Uče o refelju kojeg je oblikovala rijeka Mura te otkrivaju kako je moguće da je gotovo sve oko nas sazdano od materijala iz prirode. Uz to, učenici saznaju i kako su nekad živjeli naši djedovi i bake, kako su prelazili rijeke i što su radili na tratama i gmajnama. Tijekom šetnje saznaju od čega potječe boja rijeke Mure, te kako rijeka nije samo voda koja teče u svojem koritu. Interpretacijska šetnja nastavlja se do najljepšeg otoka na rijeci Muri. Tamo se uči koje životinje žive na njemu i zašto su odabrale upravo riječni otok za svoj dom. Vodomar pripovijeda priče i o svojim ostalim susjedima – stanovnicima vlažnih staništa kao što su ribe, dabrovi, vidre, čaplje, žabe, kukci te da je svaka vrsta u prirodi važna pa čak i komarci. Učenici će naučiti kako se ponašati u prirodi, a i kako se ophoditi s prirodom i kako je zapravo čuvati.

*Napomena: kako bi se potakla aktivnost i istraživački duh učenika, postoji mogućnost da učenici koriste mrežice za leptire, čašice za promatranje, dalekozore i knjižice za prepoznavanje leptira.

Cilj programa: Doživjeti suživot čovjeka i rijeke nekad i danas te usluge ekosustava područja uz rijeku Muru

Dob: 5. – 8. razred osnovne škole, srednja škola

Vremenski okvir: do 90 minuta

Radionica se provodi duž poučne staze „Čovjek i rijeka“. Poučna staza govori o posebnom i dinamičnom krajobrazu nadomak mjestu Križovec koje karakterizira riječni krajobraz, ali i jedinstveni krajobraz nastao rudarskom aktivnošću prije 100 godina kada su ljudi u ovom prostoru iskopavali ugljen. Terenska radionica „Lov na crno blago“ najbolje nadopunjuje interpretaciju prirodne baštine o kojoj se govori u Centru Med dvemi vodami. Učenike se želi potaknuti da kroz priče, igre i zadatke dožive prirodu različitim osjetilima te da sami postanu mali čuvari prirode.

Učenici dobivaju brošuru o poučnoj stazi koju popunjavaju tijekom radionice. Šetnja započinje na Trgu međimurske prirode, nastavlja se do rijeke Mure i do najljepšeg riječnog otoka na rijeci Muri, pa sve do Križovskih graba. Učenici se upoznaju s reljefom koji je oblikovala rijeka Mura – riječnom terasom i polojem, opasnošću od poplava, nastankom šljunka i pijeska te njegovom upotrebom u svakidašnjem životu, vezom između čovjeka i prirode u prošlosti te stvaranjem riječnih sprudova i otoka u nizinskom dijelu toka rijeke. Naglasak se stavlja na krajobraz nastao vađenjem ugljena tj. na halde i grabe te njihovu prirodnu vrijednost danas. Šetnja završava susretom s crnim blagom tj. haldom. Oni najbolji ponijet će sa sobom i suvenir: pravo crno blago!

Programi na terenu - Žabnik

Mjesto provođenja radionice: Svetomartinska Mura (početna točka Skelarska kuća, krajnja točka Mlinarska kuća)

Trajanje programa: 90 minuta

Dob: 1.-4. razredi

Cilj radionice: upoznati se s biljnim i životinjskim svijetom uz rijeke

Naša generacija pamti djetinjstvo na otvorenom: hvatanje leptira, valjanje u travi, trčkaranje ispod vedrog neba. Zašto ne bismo i našim mališanima priuštili ovakav luksuz? Terenska radionica započinje okupljanjem kod Skelarske kuće i upoznavanjem s radom čuvara prirode. Učenici se dijele u parove i dobivaju mrežicu za leptire, knjižicu s najčešćim vrstama leptira, dalekozore i čašice s ugrađenom lupom. Djecu se potiče na upoznavanje prirode kroz što više osjetila: vidom, dodirom, mirisom. Šetnjom po poučnoj stazi Svetomartinska Mura djeca se upoznaju s dijelovima rijeke, poplavnom šumom, mrtvicom, travnjakom i pašnjakom. Iako se velik naglasak stavlja na divlje vrste poput leptira, dabra, labuda, čaplje, patke, bjelouške, vrbe, topole, perunike, vretenca djeca se upoznaju i s domaćom pasminom – međimurski konj, a i s ljudskim djelatnostima koje su se provodile na rijeci Muri. Gledajući kroz dalekozor djecu čeka sasvim nova perspektiva prirode. Uče prepoznati najčešće ptice koje ih okružuju, koliko vrsta čaplji živi u Međimurju, gdje živi crna roda, zašto toliko volimo bregunice, tko je najbolji ribolovac i zašto labudovi nisu ptice selice. Osim pogleda kroz dalekozor, djeca mogu zaviriti i u sitni svijet kukaca pogledom kroz čašu s lupom. Na kraju šetnje diskutiraju se sve promatrane vrste i djeca sama zaključuju na koji način i oni mogu biti mali čuvari prirode.

Šetnju završavamo kod Mlinarske kuće.

Programi Programi

Mjesto provođenja radionice: Svetomartinska Mura (početna točka Skelarska kuća, krajnja točka Mlinarska kuća)

Trajanje programa: 90 – 120 minuta

Dob: 5. – 7. razred

Cilj radionice: orijentacija u prirodi uz pomoć komapasa te upoznavanje s biljnim vrstama i staništima uz rijeku.

U doba mobitela i google navigacije mladi nedovoljno njeguju vještinu orijentacije u prostoru. Ova radionica osmišljena je kao igra potrage za blagom (biljne vrste uz rijeku) pri čemu se razvijaju vještine orijentacije, timskog rada i vođenja grupe. Radionica započinje pozdravom voditelja na početnoj točki (Skelarska kuća) te predstavljanjem načina rada i krajobraza u kojem se nalazimo (Mura, poplavne šume, vodni režim). Polaznici se upoznavaju s kompasom, stranama svijeta, bontonom u prirodi, dodjeljuje im se Radna bilježnica Mladi čuvari prirode. Voditelj radionice imenuje Malog vodiča puta koji ide na čelu grupe i glasno čita zadatke s kartice. Radni zadaci pripremljeni su na 8 kartica. Svaka kartica sadrži upute koje čita Mali vodič, a odgovore pronalaze svi zajedno i bilježe ih u radnu bilježnicu. Mali vodič puta može biti jedna osoba ili nakon svake pročitane kartice voditelj radionice određuje drugog vodiča. Ako grupa ne nalazi odgovor, voditelj im pomaže usmjeravajući ih. Tijekom šetnje spominju se zanimljive priče i o drugim vrstama koje se opaze, a nisu spomenute na karticama. Na krajnjoj točki (Mlinarska kuća) voditelj radionice proziva nekoliko učenika koji pročitaju svoje zabilješke te se zajednički komentiraju. Polaznici zajedno bilježe vremenske prilike (temp., vjetar, oblaci…)  i ispunjavaju Dnevni izvještaj mladog čuvara prirode. Svaki polaznik u svoju Radnu bilježnicu dobiva pečat kao dokaz posjeta Svetomartinskoj Muri.

Programi

Programi

Programi na terenu - Perivoj Zrinski

Mjesto provođenja radionice: Perivoj Zrinski, Čakovec

Trajanje programa: do 60 minuta

Dob: predškolska dob, 1. – 4. razred osnovne škole

Cilj radionice: upoznati važnost i bioraznolikost gradskih parkova

Terenska radionica obuhvaća kružnu šetnju Perivojem Zrinski koja započinje i završava na trgu „kod orla“. Učenici se upoznaju s važnošću gradskih parkova, stanovnicima Perivoja Zrinski kao što su brojne vrste ptica te sisavci poput šišmiša, ježa i vjeverice. Saznaju legendu o čakovečkom pozoju te da Međimurje ima svoj planinarski put. Upoznaju se s hotelom za kukce, nastambom za vjeverice i ježa, kućicama za ptice i šišmiše te shvaćaju kako i oni mogu pomoći u očuvanju bioraznolikosti. Učenici mogu doživjeti vrijednost jednog stabla i razlikovati najvažnije vrste drveća u Perivoju. Kroz različite zadatke učenike se potiče da tijekom šetnje aktiviraju što više osjetila i dožive Perivoj na jedan novi način. Šetnja se završava veselom i poučnom igrom.

Radionica se provodi u proljetno-ljetnom (od veljače do lipnja) i jesenskom (od rujna do studenog) periodu te se ovisno o tome razlikuje i tematika radionice. U oba perioda aktualna je tema ptica i stabala. U proljetnom periodu naglasak se stavlja na raznolikost proljetnica, vrijednost oprašivača i travnjaka, dok se u jesenskom periodu interpretacija bazira na sisavcima poput ježa, šišmiša i vjeverice.

Programi

Programi

Programi

Programi

Kako bismo posjetiteljima lakše i smislenije približili prirodne vrijednosti Međimurske županije kroz živu interpretaciju, osmislili smo Priručnik za edukaciju interpretatora. Priručnik svakom od djelatnika služi kao nit vodilja za interpretaciju prirode Međimurja.

A kako bi učiteljima bilo lakše, pripremili smo za vas odgojno-obrazovne ishode koje učenici usvajaju na našim programima. Navedene ishode možete skinuti na sljedećoj poveznici: Odgojno-obrazovni ishodi za osnovnu školu.

Edukativni i volonterski programi te stalna muzejska izložba Centra za posjetitelje Med dvemi vodami na temelju stručnog mišljenja pozitivno su ocjenjeni od strane Agencije za odgoj i obrazovanje te Ministarstva znanosti i obrazovanja.