Neka se uvijek čuje glas za očuvanje rijeka!

Rijeka Mura

Pristup pitkoj vodi prema procjenama nema čak više od milijardu ljudi. Prstom će se u ovu tematiku zasigurno uprijeti diljem svijeta upravo na datum 14. ožujka kada se obilježava Međunarodni dan rijeka. Osim što pružaju pitku vodu, rijeke su prirodno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta, a također su i značajan ekonomski resurs. Međunarodni dan […]