DUŠANKA MEDVED: – Plastične vrećice zamijenite s međimurskim cekarima

Dušanka Medved

– Nekad sam radila kao trgovka u voćari, u prostoru gdje se danas nalazi ured Turističke zajednice grada Čakovca. Kad sam ostala bez posla, sjetila sam se da moji prsti itekako dobro znaju i plesti cekare. Jedno vrijeme sam izrađivala cekare za udrugu Međimurske roke koju vodi Mirjana Biber-Hren, a sada pletem unutar Udruge žena […]

Pletenje nedelišćanskih cekara na Matulovu gruntu!

Matulov grunt - Udruga zena Nedelisce

Međimurci su oduvijek nastojali živjeti u skladu s prirodom. Primjer je gospodarenje s ratarskom kulturom kukuruz, gdje se niti komušina ili „kak’ bi se po domači reklo luščije‟ nije bacalo već se koristilo kao materijal za izradu cekara. Umijeće izrade uporabnih predmeta od komušine na području Međimurja zaštićeno je kao nematerijalna kulturna baština Republike Hrvatske. […]