Opći uvjeti

 1. OPĆE INFORMACIJE

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu Međimurska priroda), nalazi se na adresi Trg međimurske prirode 1, 40315 Mursko Središće. Međimurska priroda upravlja Centrom za posjetitelje Med dvemi vodami koji se nalazi na istoj lokaciji. OIB Međimurske prirode je 35686623551. Centar za posjetitelje Med dvemi vodami utemeljen je 2007. godine, a rekonstruiran u lipnju 2020. godine.

Opći uvjeti poslovanja i uvjeti korištenja primjenjuju se na bilo koju osobu koja koristi usluge Međimurske prirode i Centra za posjetitelje Med dvemi vodami te koristi službenu internet stranicu https://med-dvemi-vodami.info/. Opći uvjeti poslovanja i korištenja regulirani su ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Smatra se da su korisnici u trenutku kupovine usluga i/ili robe upoznati s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja, da su ih razumjeli u cijelosti te da će poštivati ove Opće uvjete poslovanja i korištenja Međimurske prirode.

 

 1. GLAVNA OBILJEŽJA

Podršku poslužitelja za nesmetan rad blagajni u Centru za posjetitelje Med dvemi vodami pruža tvrtka MCS d.o.o., softverska tvrtka sa sjedištem u Strahonincu.

Službenom internet stranicom https://med-dvemi-vodami.info/ upravlja Međimurska priroda, pružatelj usluga.

Naziv usluga i katalog suvenira, njihov sadržaj i cijene istaknuti su i dostupni na web stranici www.med-dvemi-vodami.info.

 

 1. REZERVACIJE TERMINA I SADRŽAJA TE OSTALIH USLUGA IZ CJENIKA

Svaka fizička osoba koja je navršila 18 godina i pravna osoba (u daljnjem tekstu: Korisnik) može rezervirati termin za posjet, sadržaj, najam dvorane, najam Matulova grunta, najam službenog vozila ili bilo koji drugi ponuđeni sadržaj koji se nalazi u cjeniku Centra za posjetitelje Med dvemi vodami.

Rezervacija termina za posjet moguća je isključivo slanjem elektroničke pošte na medjimurska.priroda@gmail.com ili popunjavanjem obrasca na službenoj internet stranici https://med-dvemi-vodami.info/rezerviraj/.

Najava grupnih dolazaka u Centar za posjetitelje Med dvemi vodami je obavezna. Ukoliko se termin grupnog dolaska želi rezervirati ispunjavanjem obrasca na službenoj internet stranici https://med-dvemi-vodami.info/rezerviraj/ potrebno je učiniti sljedeće korake: ispuniti obrazac, dobiti potvrdu termina i programa od strane djelatnika Međimurske prirode i izvršiti uplatu putem predračuna prije dolaska grupe. Ispunjavanjem obrasca Korisnik je napravio prvi korak u najavi grupe – prednajavu. Maksimalan broj osoba za posjet Centru za posjetitelje Med dvemi vodami u jednom terminu je 50. Ukoliko se termin želi rezervirati slanjem elektroničke pošte na medjimurska.priroda@gmail.com potrebno je navesti sljedeće podatke:

 • ime grupe koja se najavljuje,
 • željeni datum dolaska,
 • željeni termin dolaska,
 • broj osoba u grupi,
 • kojoj dobnoj skupini pripada grupa (npr. 3. razredi osnovne škole ili grupa umirovljenika i sl.),
 • sadržaje koji grupa želi, radionicu koju grupa želi,
 • ime i podaci poslovnog subjekta za predračun (naziv, adresa, OIB, elektroničku poštu za zaprimanje E-Računa),
 • kontakt osoba za grupu (ime, prezime, elektronička pošta, telefonski broj) i
 • postoje li u grupi osobe s invaliditetom te napomena ukoliko je ima.

Ukoliko plaćanje ne će biti putem Predračuna, pri rezervaciji termina u napomeni je nužno istaknuti način plaćanja. Elektronička pošta s potvrdom rezervacije može se zadržati na računalu ili mobitelu, istu nije potrebno printati.

Plaćanje za grupne dolaske ili neke druge usluge iz cjenika Centra za posjetitelje Med dvemi vodami na temelju predračuna treba biti izvršeno najkasnije 3 dana prije dolaska najavljene grupe. Ukoliko se uplata ne izvrši 3 dana prije samog termina dolaska najavljene grupe, rezervacija termina se automatski poništava. Ukoliko se plaćanje grupnih dolazaka (školske i vrtićke grupe) vrši nakon izvršene usluge, a temeljem E-Računa, isto se mora izvršiti najkasnije 14 dana nakon primljene usluge.

Ako ste rezervirali i platili rezervaciju za sadržaj ili uslugu, na vašu adresu elektroničke pošte primit ćete obavijest o poslanom elektroničkom računu za plaćeni sadržaj. E-račun možete sačuvati na telefonu i dolaskom u Centar možete priložiti isti kao dokaz za izvršenu rezervaciju i plaćanje.

Za najam službenog vozila Međimurske pirode plaćanje se vrši na temelju prihvaćene ponude od strane Korisnika, a uvjeti korištenja reguliraju se Ugovorom o ustupanju službenog vozila na korištenje.

Korisnik isključivo sam snosi odgovornost ukoliko ne dođe unaprijed rezerviran točan broj posjetitelja. Međimurska priroda se ne obvezuje vraćati novac u slučaju ne dolaska najavljene grupe.

U trenutku slanja rezervacije za određeni termin i potvrde rezervacije, Korisnik je vezan Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Pri rezervaciji termina i plaćanju, Korisnika se podsjeća na Opće uvjete poslovanja i korištenja te isti potvrđuje da je pročitao, razumije i slaže se s navedenim. Opći uvjeti dostupni su u elektroničkom obliku na službenoj internet stranici https://med-dvemi-vodami.info/uvjeti-koristenja/ svakom Korisniku u bilo koje vrijeme.

Pružatelj usluga, Međimurska priroda, zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja i korištenja, a zadnje izmjene bit će istaknute datumom na dnu dokumenta. Za slučaj spora uglavljuje se mjerodavnost prava i nadležnost suda prema sjedištu Međimurske prirode, a za online rješavanje sporova možete pristupiti EU platformi putem Platforme za internetsko rješavanje sporova (ORS).

 

 1. ZAMJENA REZERVACIJE TERMINA DOLASKA

Moguća je zamjena rezervacije termina dolaska ukoliko je Korisnik spriječen doći u Centar za posjetitelje na dan rezerviranog termina. Zamjena se može izvršiti isključivo elektroničkom poštom, najmanje 48 sati prije prvotno dogovorenog termina na medjimurska.priroda@gmail.com. Zamjena rezervacije termina dolaska valjana je po primitku Potvrde o zamjeni rezervacije termina dolaska. Nakon primljene Potvrde dobiva se novi termin dolaska u Centar za posjetitelje.

 

 1. PLAĆANJE

Plaćanje usluga, sadržaja, suvenira i ostalih stavaka navedenih u cjeniku Centra za posjetitelje Med dvemi vodami može se vršiti gotovinom (euro), karticama na licu mjesta u Centru za posjetitelje i transakcijski (po predračunu ili E-Računu). U svim slučajevima, Korisnik dobrovoljno ispisuje svoje podatke te jamči da su isti ispravni i važeći. Primljeni podaci služe za redovno obavljanje poslova djelatnika Međimurske prirode. Djelatnici se obvezuju da će štititi te iste podatke kako je određeno u GDPR – Politici privatnosti.

Plaćanje kreditnim karticama na licu mjesta vrši se putem softPOS sustava banke Privredne banke Zagreb d.d., a putem posrednika Nexi Croatia – Nexi Croatia d.o.o koja je pružatelj platne usluge po ugovorima za prihvaćanje platnih transakcija na temelju kartica. Prihvatljive debitne, kreditne i poslovne kartice za plaćanje na licu mjesta su: Visa, Mastercard i Maestro. Za bilo koji oblik plaćanja, naplata se vrši jednokratno.

IZNIMNO, dopušteno je plaćanje na temelju vaučera, ukoliko se pri grupnom dolasku priloži originalan, u potpunosti popunjen, potpisan i pečatom ovjereni vaučer od strane odgovorne osobe. Vaučer mora sadržavati: puni naziv poslovnog subjekta, adresu, OIB, kontakt, program i broj posjetitelja, datum dolaska, broj gratis posjetitelja, elektroničku poštu za zaprimanje E-računa. Po izvršenju usluge i/ili prodaji robe Međimurska priroda šalje E-račun, a Korisnik se obvezuje platiti isti u roku od 14 dana od primitka.

Za izdavanje R1 računa pri plaćanju gotovinom ili karticom na licu mjesta obavezno je davanje informacija o poslovnom subjektu. Korisnik odgovara isključivo sam za ispravnost danih informacija potrebnih za izdavanje R1 računa.

      5.1. ZAŠTITA PRIJENOSA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i kartičnog plaćanja odnosno u izvršavanju obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima te se podaci štite kako je određeno u GDPR – Politici privatnosti.

 

 1. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Međimurska priroda obvezuje se na čuvanje osobnih podataka svojih Korisnika. Svi podaci zaprimljeni od Korisnika strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Međimurska priroda obvezuje se pružiti zaštitu osobnih podataka korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti i obradi podataka te se obvezuje da osobne podatke ne će ni na koji način ustupiti trećim osobama, bez pristanka Korisnika.

Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Međimurska priroda po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, a u skladu sa zakonom, dužna dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Korisnika. Svi djelatnici Međimurske prirode i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti kako je određeno u GDPR – Politici privatnosti.