Volonterski program: Noćni lov na jelenka

Naziv organizatora volonterske akcije: Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode
Mjesto volontiranja: šuma Topolje u blizini naselja Slakovec i drugi pogodni transekti
Vrijeme volontiranja: lipanj i srpanj, tijekom 20 pogodnih dana, svaki dan od 19:30 do 21:30 sati

Opis volonterske akcije:
Tijekom “noćnog lova na jelenka” volonteri upoznaju zanimljiv životni ciklus jelenka usko vezan uz stare šume, saznaju što su to saproksilne vrste i zašto su važne te uče o razlozima ugroženosti ove neobične vrste kukca. Nakon nekoliko sati u društvu dobroćudnog jelenka, čak i najstrašljiviji prebrođuju strah od kukaca.
Volonterska akcija organizira se svake godine za vrijeme razmnožavanja jelenaka. Akcija se održava od druge polovice lipnja do sredine srpnja, u dva navrata po deset dana. Volonterska akcija započinje okupljanjem na dogovorenom mjestu, a nakon uvodnih napomena, volonteri, zajedno sa stručnim voditeljem iz Međimurske prirode kreću na mjesto održavanja volonterske akcije. Volonter i stručni voditelj obilaze utvrđene transekte duljine između 100 i 1000 metara, neprekidnim polaganim hodom (2 m/10 s). Tijekom obilaska transekata pretražuju se debla kako bi se pronašlo hranilište jelenaka, bilježi se opažanje jedinki u letu i na tlu te se prati pojava ostataka uginulih primjeraka na putu. Stručni voditelj tijekom volonterske akcije mjeri dimenzije uhvaćene jedinke jelenka te upisuje u obrazac.

Opis posla na kojem će volonteri raditi:

Volonter će uz pomoć stručne osobe obilaziti lokalitet, popunjavati osnovne informacije u obrazac, upisati broj zabilježenih jedinki u letu, na tlu i na stablu, kao i ostataka mrtvih primjeraka na putu.

Kompetencije dobivene kroz volontiranje:
snalaženje u prostoru, ekološka osviještenost, informacije o zaštiti prirode u Međimurskoj županiji, raspoznavanje najčešćih vrsta flora i faune na šumskom staništu, odgovornost prema zadatku

Cilj volonterske akcije:
Cilj volonterske akcije je provođenje godišnjeg monitoringa jelenka u Međimurskoj županiji, povećanje svijesti lokalnog stanovništva o ugroženim vrstama flore i faune, međuovisnosti ekosustava i ugrozama prirode od strane čovjeka.

Broj potrebnih volontera: do 30, 1-2 dnevno u 20 dana provođenja volonterske akcije

Edukacija volontera:

Prije odlaska na volontersku akciju volonteri putem e-pošte dobivaju upute o načinu provođenja volonterske akcije. Svaki sudionik volonterske akcije dobiva upute o načinu popunjavanja obrasca, informacije o svrsi provođenja akcije i ekologiji monitorirane vrste.

 

Osiguranje prijevoza volontera:
Međimurska priroda osigurava prijevoz volontera službenim automobilom od dogovorene lokacije do lokaliteta.

Alat potreban za rad:
obrasci za monitoring jelenka, olovka, čeona lampa, pomična mjerka, tekući korektor, metar za mjerenje opsega debla, mobitel (za očitavanje vremena i temperature), fotoaparat, GPS uređaj, repelent, prikladna odjeća i obuća protiv uboda komaraca, krpelja i zaštite od stršljena.

Svaki sudionik dobiva upis sati volontiranja u volontersku knjižicu.

Prijavite se za ovaj program volontiranja!