Volonterski program: Jelenak

Naziv organizatora volonterske akcije: Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode
Mjesto volontiranja: Šuma Topolje u blizini naselja Slakovec i drugi pogodni transekti
Vrijeme volontiranja: Lipanj i srpanj u večernjim satima, u dva navrata po 10 dana, svaki dan od 19:00 do 22:00 sata.

Opis volonterske akcije:
Volonterska akcija organizira se svake godine za vrijeme razmnožavanja jelenaka (Lucanus cervus L.). Akcija se održava od druge polovice lipnja do sredine srpnja, u dva navrata po deset dana. Volonterska akcija započinje okupljanjem na dogovorenom mjestu, a nakon uvodnih napomena, volonteri, zajedno sa stručnim voditeljem iz Međimurske prirode kreću na mjesto održavanja volonterske akcije. Lokalitet na kojem se provodi akcija je stara hrastova šuma Topolje. Stručna osoba vodi volontersku akciju uz volontere obilazeći rub šume na području dva utvrđena transekta duljine između 100 i 1000 metara i to neprekidnim polaganim hodom (2 m/10 s). Tijekom obilaska transekata obavlja se i pretraživanje debla kako bi se pronašlo hranilište jelenaka, te bilježilo opažanje odraslih jedinki u letu i jedinki na tlu kao i ostataka nakon napada grabežljivaca i mrtvih primjeraka na putu. Stručni voditelj tijekom akcije mjeri dimenzije uhvaćene jedinke jelenka te upisuje u obrazac. Volonterska akcija završava nakon što se obiđu oba transekta.

Opis posla na kojem će volonteri raditi:
Volonter će uz pomoć stručne osobe obilaziti lokalitet, popunjavati osnovne informacije u obrazac, upisivati broj zabilježenih odraslih jedinki u letu i jedinki na tlu kao i ostataka nakon napada grabežljivaca i mrtvih primjeraka na putu, te upisati u obrazac.

Kompetencije dobivene kroz volontiranje:
Snalaženje u prostoru, ekološka osviještenost, informacije o zaštiti prirode u Međimurskoj županiji, raspoznavanje najčešćih vrsta flora i faune na šumskom staništu, odgovornost prema zadatku

Cilj volonterske akcije:
Cilj volonterske akcije je provođenje godišnjeg monitoringa jelenka u Međimurskoj županiji, povećanje svijesti lokalnog stanovništva o ugroženim vrstama flore i faune, međuovisnosti ekosustava i ugrozama prirode od strane čovjeka

Broj potrebnih volontera: 1-2 dnevno u razdoblju provođenja volonterske akcije

Edukacija volontera:
Prije odlaska na volontersku akciju volonteri putem e-pošte dobivaju upute o načinu provođenja volonterske akcije i napomene. Svaki sudionik volonterske akcije dobiva upute o načinu popunjavanja obrasca, svrsi provođenja akcije i biologiji monitorirane vrste prilikom provođenja volonterske akcije.

Osiguranje prijevoza volontera:
Međimurska priroda osigurava prijevoz volontera službenim automobilom ili kombi vozilom od dogovorene lokacije do lokaliteta.

Alat potreban za rad:
Obrasci za monitoring jelenka, olovka, čeona lampa, pomična mjerka, tekući korektor, metar za mjerenje opsega debla, mobitel (za očitavanje vremena i temperature), fotoaparat, GPS uređaj, repelent, prikladna odjeća i obuća protiv uboda komaraca, krpelja i zaštite od stršljena.

Nagrada za volontiranje: Svaki sudionik dobiva volonterski paket Međimurske prirode i upis sati volontiranja u volontersku knjižicu.

Prijavite se za ovaj program volontiranja!