Volonterski program: Postavljanje ograde za žabe

Naziv organizatora volonterske akcije: Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode

Naziv suorganizatora volonterske akcije: Ekološka udruga Platana, Nedelišće; Općina Selnica

Mjesto volontiranja: Cesta uz ribnjak u Črečanu, te uz retenciju i potok u Općini Selnica

Vrijeme volontiranja: veljača, ožujak, travanj

Opis volonterske akcije:

Volonterska akcija započinje okupljanjem volontera na unaprijed dogovorenom mjestu, najčešće u središtu naselja. Nakon uvodnog predavanja i napomena volonteri započinju s postavljanjem ograde uz rub ceste. Tijekom volonterske akcije postavljaju se ploče za ogradu koje se učvršćuju pomoću šipki, te se na svakih 50 metara zakopavaju kante u zemlju cijelom dužinom uz cestu za koju je predviđeno postavljanje ograde. Nakon volonterske akcije postavljanja ograde, volonteri kontinuirano idućih mjesec dana svaki dan ujutro i navečer obilaze ogradu, te skupljaju vodozemce koji su upali u kantu i prenose ih do najbliže unaprijed dogovorene vodene površine. Tijekom prenošenja vodozemaca volonteri popunjavaju obrazac kojim će se prikupljati podaci kako bi se procijenila uspješnost volonterske akcije. Upute o popunjavanju obrazaca i brošuru s najčešćim vrstama vodozemaca volonteri dobivaju prije odlaska na teren uz prisutnost stručne osobe.

Opis posla na kojem će volonteri raditi:          

Volonteri će sudjelovati u postavljanju ograde, prenošenju vodozemaca i popunjavanju obrazaca

Kompetencije dobivene kroz volontiranje:     

Ekološka osviještenost, umrežavanje i stvaranje kontakata i prijateljstva, upoznavanje s radom Javne ustanove, raspoznavanje vrsta vodozemaca i očekivanih vrsta, posvećenost aktivnom građanskom i volonterskom sudjelovanju, vrednovanje i procesuiranje novih informacija i znanja

Cilj volonterske akcije:         

Cilj volonterske akcije je povećati svijest lokalnog stanovništva o važnosti vodozemaca za ekosustave, te spasiti vodozemce od stradavanja na cesti.

Broj potrebnih volontera: 30

Edukacija volontera:            

Volonteri će nakon volonterske akcije postavljanja ograda za žabe proći edukaciju o dosadašnjim provedenim akcijama, te o vrstama vodozemaca koje obitavaju na području Međimurske županije, a posebice vrste od posebnog interesa kao što su smeđa krastača, smeđa šumska žaba, gatalinka, mali vodenjak, češnjača i zelene žabe.

Alat potreban za rad:           

Reflektirajući prsluci, zaštitne rukavice, vreće za smeće, kante, ploče za ogradu, šipke, čekići, lopate, obrasci, brojač automobila, čeona lampa, sat ili mobitel, fotoaparat, prikladna odjeća i obuća

Osiguran obrok i piće:          

Međimurska priroda osigurava obrok i piće za volontere

Nagrada za volontiranje:     

Svaki sudionik dobiva volonterski paket Međimurske prirode i upis sati volontiranja u volontersku knjižicu.

Prijavite se za ovaj program volontiranja!