Volonterski program: Čišćenje obale za ptice bregunice

Naziv organizatora volonterske akcije: Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode

Naziv suorganizatora volonterske akcije: Ekološka udruga Platana, Nedelišće

Mjesto volontiranja: obala rijeke Drave (Međimurska županija), od Gornjeg Hrašćana do Pušćina ili druge pogodne lokacije uz rijeke

Vrijeme volontiranja: početak travnja, vrijeme trajanja volonterske akcije od 4 do 6 sati

Opis volonterske akcije:      

Volonteri će tijekom volonterske akcije ručno uz pomoć alata uređivati obalu. Očistit će se gornji pjeskovito-praporni sloj obale, ukloniti nepotrebna vegetacija s obale da bregunice mogu lakše pronaći pogodno mjesto za gniježđenje. Prilikom volonterske akcije očistit će se više od 100 metara strme obale na kojoj ne dolazi do prirodne erozije zbog značajnih zahvata na Dravi.

Opis posla na kojem će volonteri raditi:          

Volonteri će ručno uz pomoć alata kreirati strminu obale te uklanjati korijenje od drveća koje smeta gniježđenju.

Kompetencije dobivene kroz volontiranje:     

Ekološka osviještenost, umrežavanje i stvaranje kontakata i prijateljstva, upoznavanje s radom Javne ustanove i CZP MDV, raspoznavanje vrsta ptica na rijeci Dravi, posvećenost aktivnom građanskom i volonterskom sudjelovanju, vrednovanje i procesuiranje novih informacija i znanja

Cilj volonterske akcije:         

Cilj volonterske akcije je povećati svijest lokalnog stanovništva o važnosti bregunica i ostalih ptica u regulaciji kukaca kao što su komarci te omogućiti gniježđenje bregunicama na području Međimurske županije

Broj potrebnih volontera: 20

Edukacija volontera:            

Volonterima će se prije same volonterske akcije održati kratka edukacija o biologiji bregunice, te važnosti čišćenja i pripreme staništa za gniježđenje.

Alat potreban za rad:           

Motike, škare za granje, mačeta, štihača, sjekira, lopate, prikladna odjeća i obuća, fotoaparat

Osiguran obrok i piće:          

Međimurska priroda osigurava obrok i piće za volontere

Nagrada za volontiranje:     

Svaki sudionik dobiva volonterski paket Međimurske prirode i upis sati volontiranja u volontersku knjižicu.

Prijavite se za ovaj program volontiranja!