Volonterski program: Osigurajmo dom bregunicama

Naziv organizatora volonterske akcije: Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode

Naziv suorganizatora volonterske akcije: Ekološka udruga Platana, Nedelišće

Mjesto volontiranja: obala rijeke Drave (Međimurska županija), od Gornjeg Hrašćana do Pušćina ili druge pogodne lokacije uz rijeke

Vrijeme volontiranja: početak travnja, vrijeme trajanja volonterske akcije od 4 do 6 sati

Opis volonterske akcije:      
Volontiranjem za bregunice volonteri upoznaju zanimljivi životni ciklus ptice bregunice, saznaju o snalažljivim načinima prilagođavanja staništu na kojem obitava, dobivaju informacije o razlozima nestanka bregunice i njenog staništa te u konačnici spoznaju važnost očuvanja ove vrste.

Zbog značajnih zahvata na rijeci Dravi došlo je do prestanka procesa erozije koji je ključan u formiranju pogodnog staništa za bregunice.

Volonteri tijekom volonterske akcije pomoću ručnog alata uređuju obalu rijeke Drave. Uređivanje obale uključuje čišćenje pjeskovito – prapornog sloja i uklanjanje nepotrebne vegetacije kako bi bregunice mogle pronaći pogodno mjesto za gniježđenje. Nakon završetka volonterske akcije, bregunice na raspolaganju imaju više od 200 metara strme obale prikladne za formiranje gnijezda.

Opis posla na kojem će volonteri raditi:          

Volonteri će pomoću ručnog alata kreirati strminu obale i ukloniti korijenje drveća koje smeta gniježđenju

Kompetencije dobivene kroz volontiranje:     

ekološka osviještenost, umrežavanje i stvaranje kontakata i prijateljstva, upoznavanje s radom Javne ustanove i Centra za posjetitelje Med dvemi vodami, raspoznavanje vrsta ptica na rijeci Dravi, posvećenost aktivnom građanskom i volonterskom sudjelovanju, vrednovanje i procesuiranje novih informacija i znanja

Cilj volonterske akcije:         

Cilj volonterske akcije je povećati svijest lokalnog stanovništva o važnosti bregunica i ostalih ptica u regulaciji kukaca kao što su komarci te omogućiti gniježđenje bregunicama na području Međimurske županije.

Broj potrebnih volontera: 20

Edukacija volontera:            

Volonterima će se prije same volonterske akcije održati kratka edukacija o ekologiji bregunice, te važnosti čišćenja i pripreme staništa za gniježđenje.

Alat potreban za rad:           

motike, škare za granje, mačeta, štihača, sjekira, lopate, prikladna odjeća i obuća, fotoaparat

Osiguran obrok i piće:          

Međimurska priroda osigurava obrok i piće za volontere.     

Svaki sudionik dobiva upis sati volontiranja u volontersku knjižicu.

Prijavite se za ovaj program volontiranja!