Volonterski program: Anketiranje posjetitelja
Centra za posjetitelje Med dvemi vodami

Naziv organizatora volonterske akcije: Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode

Mjesto volontiranja: Centar za posjetitelje Med dvemi vodami, Križovec, po potrebi ostale lokacije posjećivanja diljem Međimurske županije

Vrijeme volontiranja: tijekom cijele godine

Opis volonterske akcije:

Prioritet djelatnika Centra za posjetitelje Med dvemi vodami je zadovoljstvo posjetitelja. Iz tog razloga redovito provodimo anketiranje kroz koje dobivamo povratne informacije o potrebama za napretkom i prilagođavanjem rada željama posjetitelja. Volonteri se kroz akciju upoznaju s radom Međimurske prirode i Centra za posjetitelje Med dvemi vodami (CZP MDV).
Volonterska akcija održava se jednom mjesečno, a uključuje provođenje anketiranja posjetitelja pomoću pripremljenog anketnog obrasca i obradu prikupljenih podataka.

Opis posla na kojem će volonteri raditi:

Volonteri će provoditi anketiranje posjetitelja putem kreiranog obrasca i obrađivati prikupljene podatke.

Kompetencije dobivene kroz volontiranje:     

samostalnost u organizaciji vremena rada, odgovornost, korištenje tehničke opreme, umrežavanje i stvaranje kontakata, upoznavanje s radom CZP MDV

Cilj volonterske akcije:         

Cilj volonterske akcije je procijeniti zadovoljstvo posjetitelja vođenjem i programom nakon obilaska CZP MDV, te putem dobivenih rezultata unaprijediti postojeći postav i način vođenja što u konačnici dovodi do uspješnijeg podizanja svijesti javnosti o važnosti zaštite i očuvanja prirode.

Broj potrebnih volontera: do 2 volontera tijekom anketiranja

Edukacija volontera:            

Prije provođenja volonterske akcije volonteri će proći kratku obuku o načinu provođenja anketiranja posjetitelja.

Alat potreban za rad:           

obrasci za anketiranje posjetitelja, podložak za pisanje, kemijska olovka, sat ili mobitel, fotoaparat

Svaki sudionik dobiva upis sati volontiranja u volontersku knjižicu

Prijavite se za ovaj program volontiranja!