Novosti

Matulov grunt Pucpuljike i Goran Safarek (1

Pučpuljike i Šafarek jači od kišnog neba!

Ovogodišnja sezona posjećivanja i rezidencijskih dana na Matulovu gruntu u Frkanovcu simbolično je zatvorena Danom otvorenih vrata i atraktivnim gostima. Kišne kapi koje su zagospodarile