Potpisivanje poslanja Ekomuzeja Međimurje

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode i Turistička zajednica Međimurske županije 18. travnja, na Međimurski dan rijeke Mure organizirali su na edukacijsko-istraživačkom centru Matulov grunt potpisivanje Poslanja Ekomuzeja Međimurje.

Potpisivanjem ovog poslanja svi dionici koji čine mrežu Ekomuzeja potvrdili su da će kao i do sad zajedno raditi na promociji kulturnih i prirodnih vrijednosti Međimurja, a i da će zajedno čuvati sveukupnu baštinu Međimurja. Poslanje je potpisalo čak 17 dionika Ekomuzeja Međimurje.
Svojim raznolikim stručnim, interpretacijskim, izložbenim, edukacijskim i drugim programima, te živom i angažiranom aktivnošću ukupne lokalne zajednice u njegovom radu, Ekomuzej Međimurje doprinosi očuvanju, valorizaciji, interpretaciji i održivom gospodarskom korištenju specifičnog identiteta međimurskog mikrokozmosa i njegove kolektivne memorije, potičući osjećaj ponosa kod lokalnog stanovništva koje ima ulogu pripovjedača i sukreatora neponovljivih, jedinstvenih i višeglasnih međimurskih priča.

Na Međimurski dan rijeke Mure potrebno je skrenuti pozornost i na činjenicu da je Međimurje gusto naseljene županije u kojem gotovo da nema mjesta gdje nije dotakla ljudska ruka, no unatoč tome važnost prirodnih vrijednosti prepoznaje se još od 2001. godine kada se proglasio Zaštićeni krajobraz rijeke Mure. Kasnije, 2011. godine proglašen je i Regionalni park Mura-Drava, a godinu dana nakon toga i UNESCO je stavio svoj pečat vrijednosti na rijeke proglasivši Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav.

Share on facebook
Facebook