Matulovi glasi 2023.

Objavljeno drugo izdanje biltena Matulovi glasi!

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode predstavlja drugo izdanje biltena Matulovi glasi. Bilten je objavljen u digitalnom obliku odnosno u PDF izdanju na 48 stranica. Sadržaj donosi razgovore vođene na Matulovu gruntu s korisnicima rezidencije te sudionicima događanja organiziranih povodom Dana otvorenih vrata i 3. Kampa mladi čuvari prirode.

U 2023. godini rezidenti na Matulovu gruntu bili su Krunoslav Rac, Anita Vuco, Sanja Pilić, Božica Jelušić i Jelena Radovanović-Kuckler, a rezidenciju su također koristili Jon (Jack) Jennetta i Saso Ognenovski.

Bilten je u cijelosti proizvod djelatnika Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode. Razgovore s rezidentima i gostima organiziranih programa vodila je novinarka Roberta Radović, suradnica za komunikaciju i promidžbu, dok je Jack Jennetta bio sugovornik biologinji Ivani Rojko, voditeljici Centara za posjetitelje. Korespondenciju s rezidentima i provedbu programa Dani otvorenih vrata vodila je Sara Srša, urbana šumarka i viša stručna suradnica za opće poslove zaštite prirode.

Grafičko-likovno oblikovanje drugog izdanja Matulovi glasi potpisuje Roberta Radović, a lekturu Sara Srša. Kakvo je bilo ovogodišnje “Gruntanje na gruntu” može se doznati preuzimanjem PDF-a biltena na poveznici: Matulovi glasi 2- 2023.

 

Share on facebook
Facebook