Adresa Frkanovec 30 postaje u Hrvatskoj, ali i šire, sve prepoznatljivije mjesto za književnike, istraživače i prirodoslovce. Ova obnovljena stara tradicionalna “hiža” svoja vrata kao edukacijsko-istraživački centar otvorila je 10. ožujka 2021. godine. Rekonstrukcija i prenamjena „hiže“, pripadajuće gospodarske zgrade i “gruntišta” pokazalo se kao pun pogodak. Već sama činjenica što se nalazi na području ekološke mreže Natura 2000, nedaleko lokaliteta Bedekovićeve grabe, usmjerio je namjenu Matulova grunta prema edukaciji, istraživanju i interpretaciji posvećenoj leptirima plavcima i značajnim staništima biljnih i životinjskih vrsta gornjeg Međimurja. Matulov grunt sadržajima i programima u toplijem dijelu godine privlači time značajan broj posjetitelja, koji ga posjećuju kao grupe ili individualci.

Kroz 2023. godinu pripremili smo mnogo zanimljivih događaja i još zanimljivijih rezidencija. Tako nas ove godine očekuju tri Dana otvorenih vrata Matulova grunta:

Putem Natječaja za dodjelu Rezidenciji Matulov grunt u Frkanovcu za 2023. godinu i ostalih gostovanja pripremili smo niz rezidencija:

Vidimo se i družimo na Matulovu gruntu!