Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode i Društvo hrvatskih književnika raspisali su natječaj za dodjelu rezidencije na Rezidenciji Matulov grunt u Frkanovcu (Međimurska županija) za 2023. godinu.

Međimurska priroda potpisala je sporazum o suradnji s DHK-om 10. ožujka 2021. godine na dan otvorenja Matulova grunta kojim se Međimurska priroda obvezuje osigurati rezidencije članovima i suradnicima DHK-a.

Više informacija o Matulovu gruntu nalazi se na sljedećoj poveznici: https://med-dvemi-vodami.info/sto-posjetiti/matulov-grunt/

Zaključak o odabiru rezidenata na Rezidenciju Matulov grunt, Frkanovec u sezoni proljeće-jesen 2023. godine možete pronaći na sljedećoj poveznici: Rezultati Natječaja za dodjelu rezidencije na Matulovu gruntu za 2023. godinu