Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Međimurska priroda) i Društvo hrvatskih književnika (u daljnjem tekstu: DHK) raspisuju natječaj za dodjelu rezidencije na Rezidenciji Matulov grunt u Frkanovcu (Međimurska županija) za 2023. godinu.

Međimurska priroda osigurava 5 (slovima: pet) termina rezidencije na Matulovu gruntu za 2023. godinu. Od toga 3 (slovima: tri) termina rezidencije rezervirana su za članove i suradnike DHK-a, a preostala 2 (slovima: dva) termina rezidencije za suradnike Međimurske prirode.

Međimurska priroda potpisala je sporazum o suradnji s DHK-om 10. ožujka 2021. godine na dan otvorenja Matulova grunta kojim se Međimurska priroda obvezuje osigurati rezidencije članovima i suradnicima DHK-a.

Više informacija o Matulovu gruntu nalazi se na sljedećoj poveznici: https://med-dvemi-vodami.info/sto-posjetiti/matulov-grunt/

Rok za prijavu je 30. siječnja 2023. do 15:00 sati.

Poziv i popratne dokumente možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Rezidencija Matulov grunt 2023.