Matulovi glasi 2022.Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode predstavlja prvo izdanje biltena Matulovi glasi. Objavljeni su u PDF izdanju na 46 stranica. Većina sadržaja objedinjena je u cjelini nazvanoj Rezidenti razgovaraju # RR. Donosi sveukupno osam intervjua s rezidentima koji su tijekom 2022. godine koristili rezidenciju Matulov grunt. Sven Popović, Tomislav Šovagović, Vernes Subašić, Anela Borčić,  Srebrenka Peregrin, Doris Pandžić, Zvonimir Grozdić i Mateja Horvat razgovarali su sa novinarkom Robertom Radović, suradnicom za komunikaciju i promidžbu Međimurske prirode.

U drugom dijelu Matulovi glasi govore o događanju na Matulovu gruntu odnosno predstavljanju romana Vošicki autora Marka Gregura. Čitatelji potom mogu saznati o provedenoj suradnji s Udrugom BIOVRT – u skladu s prirodom.  Osim pisaca rezidenciju koriste i istraživači te u Matulovim glasima objavljen i intervju s ornitologom Borisom Božićem.

Što zapravo jest Matulov grunt i kako je nastao piše Siniša Golub u prilogu pod naslovom “Matulov grunt: vrata drukčijeg doživljaja Međimurja”. Vrata Matulova grunta čekaju nove rezidente u 2023. godini, pa je u završnom dijelu objavljen Poziv na natječaj za dodjelu rezidencije na Matulovu gruntu u Frkanovcu za 2023. godinu.

Grafičko-likovno oblikovanje potpisuje Roberta Radović, lekturu Sara Srša.

PDF prvog izdanja Matulovi glasi može se preuzeti u nastavku: